Ap Sports

Obit_thumb

Minnesota fires coach Tubby Smith

MINNEAPOLIS (AP) -- Tubby Smith was hailed as a rescuer when he came to Minnesota from Kentucky... More

  • JON KRAWCZYNSKI AP Basketball Writer
  • 0